Quy trình thiết kế và thi công trọn gói

1
LẬP PHƯƠNG ÁN

Kiến trúc sư và Khách hàng cùng trao đổi thông tin lên phương án thiết kế sơ bộ. Gồm mặt bằng bố trí công năng sơ bộ các tầng được trình bày trên khổ giấy A4.

2
KÝ KẾT

Sau khi đồng ý phương án, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng thiết kế để triển khai phương án, quý khách vui lòng ký xác nhận phương án vào hồ sơ thiết kế phương án để làm cơ sở cho sự xác nhận ban đầu.

3
BÀN GIAO

Hồ sơ sau khi hoàn thiện lần cuối được in 2 bộ khổ A3 có đóng dấu, ký tên chịu trách nhiệm pháp lý giao cho khách hàng, ngoài ra còn một bộ A3 photo có chữ ký khách hàng sẽ được công ty lưu hồ sơ tại văn phòng.

4
THANH TOÁN

Hợp đồng thiết kế được chia làm 3 đợt thanh toán tương đương với 3 giai đoạn thiết kế và được ghi rõ trong Hợp đồng thiết kế.